Mongolian Beef

Ang masarap na beef dish na madalas na inoorder sa labas ay puede mo ng gawin sa bahay. Hindi naman mahirap hanapin ang mga sangkap at opsyonal naman ang ibang ingredients kung hindi ito available sa inyo gaya ng Chinese cooking wine.

BEEF at MARINADE:

 • 1 kg. beef
 • 2 buong bawang (12-15 butil)
 • 4 tbs. Chinese cooking wine
 • 3/4 cornstarch
 • 1 tb. baking soda
 • 1 itlog
 • pamintang durog
 • 1 L cooking oil para sa pritong-lubog (deep-fry)

SAUCE:

 • 1/2 cup soy sauce
 • 3 tbs. mirin
 • 1/4 cup sugar

GARNISH:

 • Green onion
 • Roasted sesame seeds

Kain na! At huwag mag-atubiling mag-subscribe at paki-share ang ulam Pinoy. Salamat!

Video

Watch and cook-along with the video recipe.