Bistek

Hiniwang manipis na karne ng baka at binabad sa tinimplang toyo, kalamansi, bawang at pamintang durog. Pagkaraang ibabad, pinapiga ang karne upang hindi masunog dahil sa toyo sa babad. Ipiprito ito sa mantika at hahanguin. Pagkatapos, ipriprito naman ng mabilis ang sibuya. Sa mantikang pinagprituhan ng karne at sibuyas, ibubuhos ang pinagbabaran para maluto ito. Ibinabalik pagkatapos ang prinitong karne at sibuyas.