What's new

Video Recipes

Ang aming tunguhin

Pinagsisikapan namin bumuo ng koleksyon ng masasarap na mga putaheng hindi mahirap sundang lutuin. Samantala, ihahanay rin namin ang marahil kapaki-pakinabang na mga bagay mula sa aming paggagalugad sa Web.

About the project

We started UlamPinoy as a food journal of recipes we cooked at home and everything else was about tasty discoveries we came along the way as migrants away from home. Later on, we created the YouTube cooking channel to document these home-cooked recipes to serve primarily for the kids when they grow up.