Kabute

Ang kabute ay ang salitang Tagalog na pangkalahatang tumutukoy sa lahat ng uri ng mushrooms.

Bilang halimbawa ang setas sa Español o oyster mushrooms sa English ay basta tinutukoy na kabute.

Setas ala plancha