Kanin

Ang pangunahing pagkain sa Pilipinong hapag. Kanin ang tawag sa isinaing bigas. Tutong ang tawag sa kanin sa medyo o sunog na kanin. Kanin-lamig naman ang tawag sa tirang kanin. Sinangag naman ang ang fried rice. Ampaw ang tawag sa binilad na kanin-lamig ginawang poprice.

Garlic fried rice in wok