Pancit Bihon

Ano pa ang mas Pinoy sa pancit? Sa handaan o mga kainan, ang pancit ang isa sa mga pinaka-popular na pagkaing Filipino. Gaya ng adobo, napakaraming klase ng pancit. Pero ang pancit bihon ang isa sa aming paborito!