Ulampinoy 2016

Masaya kaming ibalita sa inyo ang launch ng bagong disenyo ng Ulampinoy. Maraming improvements ang aming ginawa base sa mga feedback na tinanggap namin mula sa inyong lahat.

Ipinasya rin namin na i-publish ito sa wikang Tagalog. Nais naming i-share sa inyo ang mga recipe at iba pang bagay sa paraang mas personal na para bang panauhin namin kayo o panauhin ninyo kami sa inyong tahanan. Nakatitiyak kaming mas makulay ang ating kuwentuhan kung ito ay sa wikang Pilipino. Pagkakataon rin ito ng maraming followers ng Ulampinoy na matuto hindi lang ng mga recipe kundi pati na rin ng Tagalog.

Ilan sa mga tampok ng re-design ng website ay ang pagpapatingkad sa mga putahe. Mas malaki at nasa mataas na resolution ang mga photos. Ginawa rin naming responsive ang website para maayos ninyong mabasa ang Ulampinoy at mapanood ang mga videos anuman ang device ninyo—mula desktop hanggang sa inyong smartphone.

Ang website ay nahahati sa tatlong pangunahing mga seksyon: Blog, Archive at Videos.

Blog

Dito nakikita ang pinakabago mga posts tungkol sa bagong mga recipe at sa iba pang mga interesanteng paksa. Dito rin mababasa ang aming mga announcements, mga photos at videos na nais naming i-share mula sa aming mga personal na adventure, mga byahe, sa palagid o basta random lang. Dito rin namin ilalagay ang mga clippings na sa tinggin namin ay kapaki-pakinabang o baka minsan nakakatawa lang!

Archive

Narito ang mga post mula sa nakalipas, mula pa noong nagsimula ang Ulampinoy. Ito ay sa Ingles kung paano namin orihinal na isinulat ito noon.

Video

Nakalagay dito ang lahat ng mga video recipe na ginawa namin at ipinost sa Ulampinoy YouTube channel at mga karagdagang detalye at impormasyon tungkol sa recipe.

Coming soon

Excited kami sa iba ang mga features na gagawin namin dito upang higit namin kayo matulungang matuto ng mga lutong-bahay at kasabay nito ay maaliw rin upang maging kasiya-siya ang ating pagluluto magkasama! Work in-progress... kaya patiunang paumanhin kung may mga error o iba pang kakaibang mga bagay na makikita ninyo habang ginagawa namin at pinapabuti ang website.

Umaasa kami na magugustuhan ninyo ang bagong website at nawa mas marami pa ang mapaabutan ng ating hamak na website at channel sa YouTube. Muli, maraming salamat sa inyong masugid na pagtangkilik!