Alamang

Ang alamang ay uri ng napakaliliit na hipon. Ito ay karaniwang pinapatuyo kaya ng dilis at isinasahog sa iba't-ibang mga ulam. Ginagawa rin itong bagoong. Ang ginasang bagoong alamang ay inihahain kasama ng kare-kare. Simpleng paghihilabos naman ang kalimitang ginaga sa sariwang alamang at pinipigaan ito ng katas ng kalamansi.

Hinilabos na alamang