Bawang

Ang bawang ay ang punganahing aromatikong sangkap na ginagamit sa lutong Filipino. Ito ang bida sa putaheng adobo. Bawang rin ang ang iginigisa kasama ng sibuyas bilang base sa maraming lutong ulam. Inilalagay rin ito sa suka bilang sawsawan sa mga pritong pagkain. Ang tinustang bawang ay ginagamit bilang garnisyon, halimbawa sa lugaw, ibinubudbod ito kasama ng spring onions kapag inihahain .

Ulo at butil ng bawang

El ajo es uno de los ingredientes aromáticos principales en la cocina filipina. Es el que da vida al famoso adobo. El ajo se cocina junto con la cebolla como base de la mayoría de los platos filipinos. También se pone en el vinagre como salsa para mojar en las comidas fritas. El ajo tostado se usa para garniciones, por ejemplo en el arroz caldoso, se mezcla con la cebolla cuando se sirve.