Kaldero

Ang gamit na lutuan pangunahin na sa pagsasaing ng bigas. Ginagamit rin ito sa paglalaga.

Ang sinaing sa apoy ay itinuring na mas masarap.