Ulampinoy Adobo

Reset. Reboot. Isang sariwang panimula.

Nagagalak namin ngayong ibalita sa inyo na ang Ulampinoy ay nagbabalik online upang i-share ang masasarap na mga recipe at adbentyur!

Babansagan namin ang unahang bersyon sa seryeng ito bilang Alpha Adobo

Adobo marinade of garlic and pork belly

Kaya samantalang unti-unti namin itong ginagawa at ibinabahagi sa inyo, isang tanging hiling namin sa inyo na gaya ng sabi ng mga DJ sa FM station: "Stay tune. Stay stuck and keep it here! (WKC)"